Koliva Yüksek Dağlara Doğrui , Video - Ankara Web Forum Video

İçeriğe git
Ankara Web Reklam
Koliva Yüksek Dağlara Doğru

Çok sevduğume değil , bilmemene yanarum
Seni görduğum hergün , içten içe kanarum
Kara gözlerun beni , nasil yakti sevduğum  
Hallarumdan bellidur , seni ne çok sevduğum
Yüksek dağlara doğri , haykirsam sevduğumi
Belki dağlar anlardi , nasil özleduğumi  
Bulut gibi hislerum , savruldi yüreğune
Yağmur olur yağardum , o uzun saçlarune
Oooooyyy ...
Yüksek dağlara doğri , haykirsam sevduğumi
Belki dağlar anlardi , nasil özleduğumi  
Bulut gibi hislerum , savruldi yüreğune
Yağmur olur yağardum , o uzun saçlarune

Ağaçlar çiçek açti , kış bitti bahar oldi
Aşkumuz bir fidandi , çiçek açmadi soldi
Daldaki yaprak gibi , kurudum duştum yere
Sevduğum bakamadum , gözlerune bir kere
Yüksek dağlara doğri , haykirsam sevduğumi
Belki dağlar anlardi , nasil özleduğumi  
Bulut gibi hislerum , savruldi yüreğune
Yağmur olur yağardum , o uzun saçlarune
İçeriğe dön